Az Alapítványról Rövid bemutatkozásunk

Céljaink

Az alapítvány az alábbi célokat kívánja elérni Székelyföldön a magyar sportoló közösségek fejlesztése érdekében:

 • A sport általános népszerűsítése, a sportkultúra fenntartása, fejlesztése, a sportoló közösségek támogatása
 • A versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport támogatása
 • Az utánpótláskorú sportolók számának növelése
 • Sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek sportolásának elősegítése
 • A sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködés fejlesztése és a sportkultúra fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása során a határon túli magyar sportkapcsolatok fejlesztése

Az alapítvány céljait az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

 • A sportot és a sporttal kapcsolatos közösségépítést népszerűsítő kampányok, programok szervezése, támogatása,
 • A versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport sportoló közösségeinek támogatása
 • Az utánpótláskorú sportolók számának növelését segítő rendezvények, népszerűsítő programok, szervezése, támogatása
 • Sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek sportolásának szervezése, támogatása
 • A sportkultúra fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása során a határon túli magyar sportkapcsolatok fejlesztése érdekében megvalósuló programok szervezése, támogatása
 • Helyi, országos és nemzetközi versenyek szervezése és támogatása - A célok megvalósulását segítő támogatás szervezése

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét a következő jogszabályban előírt közfeladathoz kapcsolódóan végzi:

 • A 2004. évi I. törvény „a Sportról” (2004. évi I. Tv. 50. §. e.) pontja, valamint a 51. §. (1), (2/ig). pontja)